T:00381 11 4147 066 | E-mail: office@cruise-club.rs

NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U ITALIJU

!!! VAŽNO: OD 1. MARTA SE UKIDA OBAVEZAN KARANTIN ZA ULAZAK U ITALIJU IZ SRBIJE !!!


  1. NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U ITALIJU

Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja Republike Italije od 22. februara 2022. godine, OD 1. MARTA 2022. (do 31. marta 2022. godine) UKIDAJU SE LISTE ZEMALJA i usklađuju se pravila za ulazak na italijansku teritoriju.

ZA ULAZAK U ITALIJU IZ SRBIJE potrebno je priložiti sledeća DOKUMENTA:

1) digitalni obrazac za praćenje putnika – digital Passenger Locator Form (PLF) u digitalnom ili štampanom obliku  https://app.euplf.eu/#/;

2) POTVRDA O VAKCINACIJI ili POTVRDA O PRELEŽANOJ BOLESTI ili PCR TEST (NEGATIVAN REZULTAT) KOJI NIJE STARIJI OD 72 SATA PRI ULASKU U ITALIJU ili ANTIGENSKI TEST (NEGATIVAN REZULTAT) NE STARIJI OD 48 SATI PRI ULASKU U ITALIJU ili DRUGE POTVRDE O VAKCINACIJI KOJE SU PRIZNATE U ITALIJI.

U slučaju neposedovanja potvrde iz tačke 2), primenjuje se mera karantina u trajanju od 5 dana, uz obavezu da se po završetku tog perioda uradi PCR ili antigenski test.


  1. IZUZEĆE OD OBAVEZE POSEDOVANJA POTVRDE O VAKCINACIJI, POTVRDE O PRELEŽANOJ BOLESTI ILI REZULTATA TESTA.

Pod uslovom da se ne pojave simptomi virusa Kovid-19, a svakako uz obavezu posedovanja digitalnog obrasca za praćenje putnika (PLF), obaveza posedovanja potvrde o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili testu ne važi za:

  1. a) posade prevoznih sredstava;
  2. b) putničko osoblje;
  3. c) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mesto prebivališta, boravka ili stanovanja;
  4. d) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno;
    e) sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period karantina na adresi navedenoj u digitalnom formularu za praćenje putnika (PLF) u trajanju od pet (5) dana i da po isteku ovog perioda urade PCR ili antigenski test;
  5. f) sva lica koja se vrate na nacionalnu teritoriju nakon boravka od najviše četrdeset osam (48) sati na lokacijama u inostranstvu udaljenim najviše 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja, pod uslovom da se kretanje obavlja privatnim vozilom;
  6. g) sva lica koja borave ne duže od četrdeset osam (48) sati na lokacijama u Italiji koje se nalaze na udaljenosti ne većoj od 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja u inostranstvu, pod uslovom da se kretanje odvija privatnim vozilom.


Deca mlađa od šest (6) godina izuzeta su od obaveze da urade PCR ili antigenski test.

 

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Loading