T:00381 11 4147 066 | E-mail: office@cruise-club.rs

Uslovi krstarenja

CRUISE CLUB d.o.o.Beograd, je zvanični zastupnik za teritoriju Srbije,Makedonije, Bosne i Hercegovine

i Crne Gore, organizatora putovanja Costa Crociere S.p.A. sa sedištem u Djenovi, Italija ( u daljem tekstu COSTA). CRUISE CLUB d.o.o. Beograd istupa kao posrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima

(čl.880-884).

 

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

 

Molimo Vas da pročitate odredbe iz ovih Opštih uslova putovanja. Oni se primenjuju na Vaše putovanje brodom i morate s njima biti upoznati pre rezervacije za Vase putovanje. Zakljucivanjem ugovora i plaćanjem

depozita, Vi prihvatate ove Opšte uslove, kao i sve ostale uslove iz Costine brošure , kao i uslove iz putnih karata i potvrda ( vouchera).

 

 1. DEFINICIJE

 

Kada budu navedeni u ovim Opštim uslovima putovanja, navedeni izrazi imaće sledeća značenja:

COSTA označava Costa Crociere S.p.A

„kružno putovanje“ inači uslugu kružnog krstarenja koju Costa pruža putniku.

„putnik“ označava svaku osobu koja uredno plati , rezerviše krstarenje ili putuje, uključujući i sve osobe koje putuju sa osobom ili osobama navedenim u putničkoj karti ili voucheru.

„brod“ znači brod kompanije Costa , kojim putnik ide na krstarenje.

 

 1. PRIJAVA I POTVRDA REZERVACIJE

 

Preporučujemo Vam da kod svoje odabrane turističke agencije proverite da li ima raspoloživih kabina i potražite odgovore na sva pitanja vezana za Vase odabrano krstarenje .

Prijava za rezervaciju vrši se putem Obrasca za potvrdu krstarenja koju ćete dobiti od Vaseg agenta.

Obrazac mora biti u potpunosti popunjen svim traženim podacima iz pasoša, te potpisan od strane putnika ili poslat e-mailom, čime sve odredbe navedene u ovim Opštim uslovima postaju pravna obaveza i za putnike i za Costu.

Rezervacija kabina zavisi od raspoloživosti  i smatra se da je izvršena nakon potvrde od strane agencije, te je podložna otkazu od strane Coste , ukoliko putnik ne izvrši uplatu u predvidjenom roku ( 40% depozit od ukupne cene prilikom potvrde rezervacije, a ostatak do 20 dana pred put).

Deca  moraju da imaju minimum 6 meseci u trenutku započinjanja krstarenja, a za krstarenja duža od 15 dana , minimum 12 meseci. Trudnice do 24.nedelje trudnoće moraju prilikom ukrcaja da pokažu potvrdu od lekara da su zdrave i sposobne za putovanje. Trudnicama koje su usle u 24.nedelju trudnoće , nije dozvoljeno da se ukrcaju, jer Costa ne može da garantuje uslove u slučaju komplikacija .

Putnici sa posebnim poterbama , takodje moraju prilikom rezervacije da prijave vrstu posebnih potreba kao i da potpišu odgovarajuću deklaraciju i obezbede izvestaj lekara , ukoliko je potrebno.

 

 1. CENA

 

Cena uključuje usluge koje su izričito navedene kao“ cena“ u važećem katalogu i što je napisano u Ugovoru ( potvrdi) o putovanju  koju putnik potpisuje u odabranoj agenciji. Katalog navodi minimalnu cenu , koju naziva Pronto Price , kao i onu maksimalnu ili Standard Price.Na svakom krstarenju je ograničen broj kabina koje se prodaju po minimalnoj Pronto ceni. Kada se ove kabine rasprodaju, cena će biti viša od minimalne , ali neće biti viša od maksimalne kataloške cene ( izuzev u slučajevima  navedenim u nastavku).Maksimalna cena navedena u katalogu može biti promenjena do 20 dana pre putovanja, a kao posledica povećanja cena (i) goriva za brod, (ii) troškova i taksi na usluge uključene u cenu krstarenja , kao što su ukrcaj i iskrcaj i lučki troškovi.

Cene su date po osobi. Ukoliko je putnik sam u kabini ili je njegov saputnik otkazao svoje putovanje, moraće da izvrši doplatu za korišćenje dvokrevetne kabine kao jednokrevetnu.

Objavljenje cene su u evrima ,ali sva plaćanja u Srbiji su u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po prodajnom kursu EXPOBANKE.

 

 1. IZMENE U PUTOVANJU

 

COSTA ima pravo promene programa krstarenja  ako su nastale vanredne okolnosti koje se ne mogu predvideti, izbeći ili otkloniti. Ukoliko COSTA mora da izvrši značajne promene vezane za putovanje, uključujući promenu cene, putnik će odmah biti obavešten u pisanoj formi o vrsti promene i novoj ceni.U tom smislu, povećanje cene se smatra značajnim ako je veće od 10%, a svaka promena se smatra značajnom ukoliko zadire u kljucne elemente krstarenja kao celine. Putnik se obavezuje da prihvati povećanje cene do 10%. Putnik koji primi obaveštenje o promeni cene ili itinerera većoj od 10%, može otkazati putovanje bez plaćanja penala ili prihvatiti promenu koja će biti navedena u ugovoru. Putnik je dužan da pismeno obavesti agenciju o svojoj odluci u roku od dva dana od kada je primio obaveštenje. U protivnim će se smatrati da je putnik prihvatio promene.

 

 1. PROMENA KRSTARENJA 

 

Putnik može promeniti  krstarenje za drugo ili za drugi datum polaska , do 90 dana pre polaska uz administrativne troškove od 50 eur po osobi. Ukoliko bi izmena bila unutar 90 dana od dana započinjanja putovanja, biće naplaćeni troškovi otkazivanja kao što je  detaljno navedeno  u tački 6.

 

 1. OTKAZIVANJE KRSTARENJA OD STRANE PUTNIKA

 

Putnik koji  otkaže krstarenje, a odustajanje se odnosi na predvidjene okolnosti iz prethodnog člana, potrebno je da to učini pismenim putem. Datum pisanog odustanka predstavlja osnovu za nadoknadu troškova, a visina troškova odredjuje se prema danu putnikovog odustanka. Putnik može otkazati krstarenje svakim radnim danom od 09-16h ( od ponedeljka do petka). Ukoliko se otkaz podnese van radnog vremena, putniku će se zaračunati storno troškovi koji odgovaraju prvom sledećem radnom danu.

 

Za sva krstarenja (osim „Put oko sveta“)

Pre putovanja                                        Naknada za otkazivanje:

COMFORT kabine:

Do 45 dana pre polaska                       50 eur po osobi

Od 45 do 30 dana pre polaska           25% od cene krstarenja

Od 30 do 15 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 15 do 05 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 05 dana ,pa do dana polaska     100% od cene krstarenja

 

BASIC kabine:

Do 45 dana pre polaska                       25% od cene krstarenja

Od 45 do 30 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 30 do 15 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 15 dana , pa do dana polaska     100% od cene krstarenja

 

 

„PUT OKO SVETA“

Pre putovanja                                        Naknada za otkazivanje:

Do 90 dana pre polaska                       15% od cene krstarenja

Od 90 do 60 dana pre polaska           25% od cene krstarenja

Od 59 do 15 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 14 do 10 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 09 dana ,pa do dana polaska     100% od cene krstarenja

 

 1. PROMENA IMENA

 

Kod promene putnika (imena) moguće je izvršiti izmenu do 4 radna dana pred put, uz troškove od 50 eur po putniku ( imenu).

 

 1. OTKAZ OD STRANE COSTE

 

COSTA može otkazati krstarenje pre polaska zbog nepredvidjenih, neizbežnih ili neuobičajenih okolnosti, van kontrole Coste, zbog čega će putniku biti ponudjene sledeće mogućnosti:

 1. drugo krstarenje u zamenu ( iste vrednosti kao i otkazano ili ako je manje vrednosti povraćaj razlike)
 2. ukoliko Costa nije u mogućnosti da pruži adekvatnu zamenu, putnik će dobiti povraćaj novca u celosti.

 

 1. ODGOVORNOST PUTNIKA

 

Putnik je obavezan da poseduje važeća putna dokumenta ( ispravan  pasoš i potrebne vize). Dužan je da se brine da on lično, njegovi dokumenti i stvari  ispunjavaju uslove predvidjene graničnim, carinskim , zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje, kao i zemalja u koje putuje. Putnik je dužan da se ponaša u skladu sa običajima i propisima zemlje u koju putuje.

Putnik ne sme ukrcati na brod žive životinje, oružje, municiju, eksploziv, zapaljive , otrovne i opasne materije bez pismene dozvole COSTE.Putnik će odgovarati za sve eventualne  štete nastale ne pridržavanjem gore navedenih obaveza kao i stete pričinjene trećim licima na brodu.

Putnik je dužan da se pred put informiše o bezbednosti i zdravstvenoj situaciji u luci ukrcaja.

 

 1. PRAVA i OVLAŠĆENJA  KAPETANA

 

Kapetan ima pravo da skerene sa putanje , promeni luku , čak i brod, u vanrednim situacijama kako bi zaštitio brod i svoje putnike, kao i da pomogne putnicima sa drugog broda koji je u nevolji. U zavisnosti od situacije, kapetan ima pravo da odbije nastavak krstarenja, iskrca problematičnog putnika koji može ugroziti ostale putnike ili članove posade ili da mu zabrani da učestvuje u odredjenim aktivnostima na brodu.

 

 1. PUTNICI SA POSEBNIM  POTREBAMA

 

Putnici sa posebnim potrebama, za koje je potreban poseban tretman ili asistencija na brodu ( uključujući i putnike u invalidskim kolicima), moraju prilikom rezervacije , u pismenoj formi obavestiti COSTU o prirodi  posebnih potreba ( popunjavanjem odgovarajućih izjava/formulara koje će dobiti od  svog agenta). Putnici sa posebnim potrebama moraju biti u pratnji osobe koja im može pružiti asistenciju tokom krstarenja. Putnici u invalidskim kolicima moraju imati svija standardna , sklopiva kolica. COSTA može iskrcati ili uskratiti putovanje putnicima koji nisu obavestili COSTU o svim detaljima  nedostatka i o potrebi za asistencijom , posebnom brigom ili tretmanom, kao i  putnike koji pre ili za vreme putovanja postanu nesposobni za putovanje. U tom slučaju COSTA će nadoknaditi pun ili deo iznosa koji je putnik platio, a prema diskrecionoj proceni Coste.

Trudnice do 24.nedelje trudnoće moraju prilikom ukrcaja da pokažu potvrdu od lekara .Dozvolu lekara moraju obezbediti na engleskom jeziku. Dovoljno je da sadrži podatke u kojoj je nedelji trudnoće i da je zdrava i da sme putovati. Trudnicama koje su usle u 24.nedelju trudnoće , nije dozvoljeno da se ukrcaju, jer Costa ne može da garantuje uslove u slučaju komplikacija .

 

 1. OBAVEZE COSTE

 

COSTA ima obavezu da brine o pružanju usluga kao i o izboru pružaoca usluga , pažnjom dobrog organizatora, dužna je da putnicima pruži sve usluge navedene u programu krstarenja. U slučaju nepredvidivih okolnosti, koje bi ometale izvodjenje planiranog aranžmana, Costa će preuzeti sve potrebne mere u korist prava putnika i zaštite njegovih prava i interesa.

 

13.OSIGURANJE PUTNIKA

 

Preporučujemo putnicima da pre putovanja obezbede putno osiguranje u turističkoj agenciji ili direktno sa osiguravajućom kompanijom. Preporučujemo paket putnog osiguranja ( zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika).

 

 1. ODGOVORNOST COSTE

 

Costa neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili potraživanje Putnika koje nastane iz bilo koje neuobičajene, nepredvidive ili neizbežne okolnosti izvan kontrole Coste, za bilo koje činjenje ili propust treće strane koja nije u vezi s krstarenjem ili u bilo kom slučaju više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na štrajkove, direktive Vlade, direktive izdane od strane osiguravajuceg društva, terorističkih aktivnosti ili sličnih događaja.

Odgovornost Coste za smrt ili povredu Putnika, te za štetu ili gubitak lične imovine, biće ograničena odredbama Odeljka 4282, 4282A, 4282 i 4286 Revidiranog Statuta Sjedinjenih Država. “Konvencije koja se odnosi na Prevoz Putnika i njihovog prtljaga morem” (“Alenska konvencija”) i “Konvencije o Ograničenju odgovornosti za Pomorska potraživanja” iz 1976. (“LLMC”), kada budu primenjive.

Odgovornost Coste, je takođe ograničena Varšavskom konvencijom o avionskom prevozu iz 1929. (kao i njenim izmenama i dopunama) koja sadrži posebne odredbe koje se odnose na rokove za podnošenje potraživanja i preduzimanja radnji, te ograničava odgovornost za smrt ili povredu i gubitak ili štetu prtljaga. Obaveštenje o gubitku ili šteti avionskog prtljaga mora biti izvršeno odmah ili najkasnije u roku od 7 dana.

Putnik će biti odgovoran za svu štetu koju počini na brodu,kao i za štetu koju prouzrokuje drugim osobama koje su na brodu ili drugde.

U slučaju da putnik ne ispuni svoje novčane obveze prema Costi, tada će Costa imati pravo zadržavanja celokupnog prtljaga, dragocenosti i ličnih stvari Putnika, te će imati pravo prodati ili raspolagati istima u cilju namirenja u celosti ili delimično takvog nenamirenog potraživanja.

Medicinsko osoblje na brodu su nezavisno ugovorne osobe i Costa neće odgovarati za bilo koje radnje ili propuste navedenog medicinskog osoblja, bez obzira kada i na koji način nastanu. Sve troškove koji budu nastali pri traženju medicinskih usluga, putnik treba platiti Costi pre iskrcaja, kao i sve naknade i troškove bez obzira da li su mu bile pružene na brodu ili na kopnu.

Costa neće odgovarati za bilo čiju smrt ili povredu Putnika, ili za štetu ili gubitak lične imovine koja se dogodi dok putnik nije na brodu, uključujući bez ograničenja slučajeve koji se dogode za vreme dok je Putnik na putu prema brodu ili sa broda, ili dok je bio na kopnu za vreme izleta ili slično. Izlete na kopno koji se nude na brodu organiziraju nezavisni tour operatori i Costa neće biti odgovorna za radnje ili propuste takvih nezavisnih tour operatora. Određene brodske usluge, kao što su saloni lepote, frizerski saloni, masaža, brijačnice, fotografske usluge, suvenirnice, hemijske čistionice i kazino, u nadležnosti su nezavisnih pružalaca usluga koji su ovlašćeni da od Putnika naplate svoje usluge. Costa neće biti odgovorna za bilo koju radnju ili propust navedenih nezavisnih pružalaca usluga.

 

 1. REKLAMACIJE

Putnik je dužan da već na brodu podnese reklamaciju odgovornoj osobi i zahteva pismenu potvrdu o postojećem stanju, ukoliko smatra da je došlo do neispunjavanja plaćenih usluga po programu. Pritužbe Costa mora primiti u pismenom obliku u roku 10 dana od dana iskrcaja. Dok Costa ne odgovori na reklamaciju, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.

Svaka žalba na oštećen ili izgubljen prtljag mora biti uložena odmah po iskrcaju s priloženim originalom potvrde.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti uslovi krstarenja sastavni su deo Ugovora koji putnik sklapa s ovlašćenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za krstarenje. Kompletni Opšti uslovi biće dostavljeni putniku pre potpisivanja Obrasca za prijavu krstarenja.

 

***Napomena:

 

Ovi uslovi se odnose na sva Costa krstarenja od marta 2018. godine  i stupaju na snagu po sledećem rasporedu za svaki brod pojedinačno:

 

Costa Diadema:        29.03.2018 .
Costa neoClassica:   17.03.2018.
Costa Favolosa:        07.03.2018.
Costa Fascinosa:      11.03.2018.
Costa Magica:           08.03.2018.
Costa neoRiviera:     27.03.2018.
Costa Pacifica:          30.03.2018.
Costa Deliziosa:        28.03.2018.
Costa Mediterranea: 29.03.2018.
Costa Luminosa:       22.04.2018.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Loading